Župna crkva Gospe od Zdravlja sagrađena je godine 1939. Crkvena lađa je duga 14, široka 6 i visoka 7 metara. Na pročelju je zvonik na preslicu za dva zvona. Svetište je dugo 6 i široko 5 metara. Gradnja je trajala deset godina. Blagoslovljena je od biskupa Bonefačića 15. prosinca 1939. godine. Crkva je temeljito obnovljena i uređena za dugogodišnjeg župnikovanja don Ivana Lendića, kada je ispred glavnog oltara u svetištu postavljen oltar prema puku. Unutrašnjost pobočnih zidova razdijeljena je sa četiri pilastra.

Skip to content