Skip links

Detaljni planovi

USVOJEN DETALJNI PLAN UREĐENJA GROBLJA KOD CRKVE SVETOG STJEPANA U BRELIMA

Nakon donošenja Prostornog plana stekli su se zakonski uvjeti za izradu detaljnog plana uređenja Groblja kod crkve Sv. Stjepana u Brelima.

Plan je izradila “Arhitektonska radionica d.o.o.” Split, odgovorna osoba Nikola Popić prof. Nakon objavljivanja javne rasprave održan je i javni uvid od 18. 02. do 19. 03. 2009. te pribavljene zakonom predviđene suglasnosti. Konačno je i općinsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja.

Groblje kod crkve sv. Stjepana radi se u dvije faze: u prvoj je uređenje 25 grobnica, postavljanje izolacije i prvog dijela hortikulture, a u drugoj izgradnja mrtvačnice, dodatnih 30 grobnica i nastavak hortikulturnih radova. Nakon završetka prve faze  svi građani (ukupno 86) koji su po ugovorima svoje grobnice trebali dobiti do 2001. godine konačno ih preuzimaju.

Ova stranica koristi kolačiće radi unaprijeđenja korisničkog iskustva.
Skip to content