Osnovni podaci

  • Osnovano 1994. godine
  • Broji stotinjak članova
  • Područje djelovanja: Općina Brela
  • Upisano u registar udruga Splitsko- dalmatinske županije, Ispostave Ureda za opću upravu u Makarskoj.

Ciljevi i zadaci

Poticanje, usmjeravanje i istraživanje, te promicanje svijesti i ideja kod članstva i mještana o očuvanju, oplemenjivanju, njegovanju i prezentiranju kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa, breljanskih starina i prirode, kao i njihovo otimanje od zaborava, nestajanja i uništavanja kao svoj dug u odnosu na pretke i obvezu prema potomcima.
Aktivnosti

Istraživanje, prikupljanje i očuvanje spomeničke baštine, uz povremenu prezentaciju javnosti, s dostojanstvom kojim je služila i obilježila svoje vrijeme u službi naših predaka i njeno vraćanje životu, nama, onima koji dolaze iza nas, koji nas posjećuju ili ovuda prolaze. Prikupljeno spomeničko blago ogledalo je nas samih i našeg identiteta.

Uz pomoć brojnih dobrotvora i veoma uspješne suradnje s Javnom ustanovom Park prirode Biokovo, otvaranje stalnog izložbenog postava Biokova, začetak je utemeljenja ZBIRKE BRELJANSKE BAŠTINE.

Povremeno, ovisno o mogućnostima, Društvo izdaje glasnik Vrela Brela. Dosad su izdana četiri broja.

Izložbe, predavanja, izlasci u prirodu, pomoć i podrška istraživačima, suradnja s brojnim subjektima – sadržajne su aktivnosti u dinamičnom razvoju, potvrđivanju i stasanju Društva Brolanenses.

* Naziv Brolanenses prvi je povijesni spomen Breljana na latinskom jeziku u povelji hrvatskog velikana Jurja Šubića iz 1315. godine.

Od 28. svibnja 2011. novi predsjednik društva je Alen Bartulović, potpredsjednici Filip Škrabić, prof. i Jozo Bekavac, oecc., tajnik Ivan Tomaš, ing., a članovi predsjedništva Florijan Filipović, Vjekoslav Škrabić, Damjan Šošić, Dražen Medić, prof. i Stipe Zubanović, prof..

Nadzorni odbor čine predsjednik Ivo Tomaš te članovi Milivoj Škrabić i Marin Tomaš Željkin.

Vodstvo Zbirke breljanske baštine koja je u nastanku čine: voditelj ing. Ivan Tomaš, koordinator mr. Milan Ivanac, tehnički voditelj Marino Škrabić i restaurator Milivoj Škrabić.
Kontakt podaci:
Društvo Brolanenses

Brela Gornja, Cesta Domovinskog rata 56, 21 255 Zadvarje

Tel/fax: 021/729-163
Web: www.brolanenses.hr
E-mail: breljani@brolanenses.hr

Žiro račun Društva broj: 2360000-1101556483 kod Zagrebačke banke u Makarskoj

Skip to content