OPĆINA BRELA

Trg žrtava Domovinskog rata 1
21 322 Brela

TELEFON

Tel: 00385 21 618 561
Fax: 00385 21 618 331
E-mail:
opcina-brela@st.t-com.hr

KONTAKTI

Komunalno redarstvo
redarstvo@opcinabrela.hr

Jedinstveni upravni odjel
procelnik@opcinabrela.hr

Stručni suradnik za prostorno uređenje
juo@opcinabrela.hr

Stručni suradnik za poreze
porezi@opcinabrela.hr

Skip to content