Nalazi se u Brelima gornjim u predjelu zvanom Subotišće. Crkvena lađa duga je 13m, a široka 8 m; svetište je dugo 6 m, a široko 5 m, te sa sjeverne strane sakristija 4 x 4 metra. Crkvena lađa razdijeljena je s četiri para pilastara. Pitanje gradnje nove župske crkve u Brelima Gornjim pokretano je prije prvog svjetskog rata, zapravo dolaskom župnika don Ante Soljanića, pokrenuto je ponovno pitanje njezine gradnje, to više što je od civilne vlasti zbog pogibelji od rušenja stara crkva neko vrijeme bila zatvorena, pa se bogoslužje obavljalo u crkvi sv. Ilije.

U ožujku god. 1928. održan je seoski zbor. Na tom zboru narod se obavezao dati besplatno sve nadnice za gradnju. Dobivena je od države pripomoć od 2 000 dinara kojom je svotom kupljen cement i sagrađena mala čatrnja, jer se bez vode ne može početi s radom.

Crkva je sagrađena na zemlji Nikole Ursića pok. Joze, kojemu je odlukom seoskih glavara dano četiri puta više općinske muše.

Dana 24. lipnja 1929. u ponedjeljak blagoslovljen je temeljni kamen. Sakupljali su se milodari i rad je pomalo napredovao. God. 1930. nastavljena je gradnja crkve. Podignuti su zidovi četiri metra. Od društva Sufid dobiven je besplatno materijal za armaturu. To je društvo god. 1931. dalo uz sniženu cijenu, i 40 greda za krov, a zidovi su nadograđeni još jedan metar.
U jesen god. 1934. crkva je pokrivena. Da bi se mogla dogotoviti, god. 1937. i 1938. glavari Gornjih i Donjih Brela Mate Raos pok. Joze i Jure Carević s ostalim članovima mjesnih uprava prodali su dio općinske muše u Gornjim Brelima seljacima u korist nove crkve. Tim novcem crkva je ožbukana. U proljeće god. 1939. postavljeni su strop i zatvori. Crkvu je blagoslovio biskup dr. Kvirin Klement Bonefačić prigodom pastirskog pohoda 15. prosinca 1939. Tada je on u njoj podijelio djeci Gornjih Brela sakrament sv. Krizme.

Skip to content