Nalazi se u Brelima Gornjim. Nad vratima je uklesana godina 1731. Izvještaj biskupa stjepana Blaškovića iz god. 1735. spominje je pod imenom Gospa od ružarija. Tim imenom zove je i izvještaj iz god. 1770. Jedan izvještaj iz god.1780. zove je crkva Bezgrešnog začeća. Kasniji spisi zovu je crkva Gospe od zdravlja. Duga je 6.20 m, a široka 4,30 m. Pokrivena je gotičkim svodom. Nad njim je bila kamena ploča, a sad je betonska. Na pročelju je okrugla rozeta i zvonik na preslicu. Od god. 1939. u njoj se ne obavlja bogoslužje, pa je u vrlo zapuštenu stanju. Čini se da je bila zapuštena i u prošlom stoljeću. Dana 16. travnja 1886. biskup Marko Kalođera naređuje župniku “da gleda i nastoji popraviti i bolje držati tu područnu crkvu, da bude pristojnija za službu božju, jer drugačije bit ćemo usilovani zabraniti da se u njoj govori sv. Misa”.

Skip to content