Skip links

Ustrojstvo

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELA

Članovi općinskog vijeća:

 1. Toni Škrabić (HDZ)
 2. Berislav Filipović (HDZ)
 3. Ivo Jakir (HDZ)
 4. Valentin Klarić (HDZ)
 5. Suzana Čelić (HDZ)
 6. Josip Bekavac (HSS)
 7. Ivica Šošić (HSS)
 8. Mirjana Bolović (HSS)
 9. Ivo Šodan (SDP)

Predsjednik Općinskog vijeća:

TONI ŠKRABIĆ

Potpredsjednik općinskog vijeća:

VALENTIN KLARIĆ

Mandatno povjerenstvo:

 1. Ivo Jakir – predsjednik
 2. Valentin Klarić – član
 3. Ivica Šošić – član

Komisija za izbor i imenovanja:

 1. Berislav Filipović – predsjednik
 2. Suzana Čelić – član
 3. Ivo Jakir – član
 4. Mirjana Bolović – član
 5. Ivica Šošić – član

 

Skip to content