Župa Brela se spominje prvi put u XVI stoljeću, ali je sigurno osnovana znatno ranije. O tome svjedoči podatak da se kao župna crkva navodi crkva sv. Nikole u Biokovu, čiju izgradnju stručnjaci stavljaju u XIV i XV stoljeće. Oko te crkve nalazilo se najstarije naselje koje je nosilo ime Brela.Bizantski car Konstantin Porfirogenet u svome djelu “O upravljanju carstvom” iz 950. godine, spominje ga pod imenom “Berulia”.

Vremenom su ljudi napuštali brdske predjele silazeći prema zagorskim visoravnima i moru. Tako je došlo do stvaranja primorskih i zagorskih naselja, odnosno Donjih i Gornjih Brela. Župa je ostala jedinstvena, ali je njezino sjedište s vremenom prešlo u Donja Brela, gdje je sagrađena župna crkva posvećena sv. Stjepanu prvomučeniku kao i groblje koje se i danas koristi. Godine 1963. Gornja Brela su konačno odvojena od župe u Donjim Brelima.

Narod župe Brela stoljećima je živio od poljoprivrede. Vinova loza, maslina i višnja maraska bile su osnovica egzistencije. Istom tridesetih godina XX stoljeća počinje se u Brelima razvijati turizam. Najprije postepeno i sitnim koracima, da bi se 60-tih godina razvio u neočekivanim razmjerima čime se je život u Brelima iz osnove izmijenio.

Danas od turizma živi preko 90% pučanstva i po tome župa Brela spada među eminentne turističke župe na hrvatskom Jadran

[isotope_gallery id=”351″]

Skip to content