Izvršenje 2012Plan 2013Rebalans 2013Izvršenje 30.06.2013Indeks 5/4 5/1
6Prihodi poslovanja2.935.163,1814.500.00014.500.0003.195.134,1422,04
108,86
7Prihodi od prodaje nefina. imovine
3Rashodi poslovanja2.236.203,759.791.5509.791.5502.559.680,6226,14
232,36
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine295.257,474.708.4504.708.450686.057,2714,57
232,36
Razlika – Višak/Manjak403.701,96-50.603,7312,653
Skip to content