OPĆINA BRELA

PRISTUPAČNOST MREŽNE STRANICE

PRISTUPAČNOST

 

Mrežna stranica www.opcina-brela.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Općina Brela prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Općina Brela kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Na našoj mrežnoj stranici dostupni su:
1. One Click Accessibility dodatak koji omogućuje stranici poboljšati usklađenost sa Smjernicama za osiguranje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1.)
Izbornik pristupačnosti mrežne stranice www.opcina-brela.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Općina Brela nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu Općine na adresi www.opcina-brela.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.opcina-brela.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaji

Mrežna stranica www.opcina-brela.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
▪ Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
▪ Sav tekst nije poravnat ulijevo. Postoje poveznice na PDF i Word dokumente.
▪ Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
▪ Dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.
▪ Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Općina Brela se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
▪ Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
▪ U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Brela kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 28. srpnja 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523  od 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Općina Brela. Izjava je zadnji put preispitana 18.rujna. 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Općini Brela možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smilslu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje :
E-poštom: tajnik@opcina-brela.hr
Telefonom: +385 (0)21 618 561
Poštom: Općina Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Skip to content