KOMUNALNO REDARSTVOKOMUNALNI RED

Komunalstvo

Komunalni red

Brigu o komunalnom redu u općini Brela provodi komunalno redarstvo temeljem odluke vijeća o komunalnom redu Općine Brela.

Odgovorni komunalni redar je Neven Šošić.

GLAVNI ZADACI KOMUNALNOG REDARSTVA SU:
  • briga i nadzor svih javnih i javnoprometnih površina, zelenih zona, plaža i održavanja reda u cijelosti
  • suradnja sa raznim inspekcijskim službama kao i službama za zaštitu i spašavanje te centrima za uzbunjivanje 112, policijom i sl. u interesu općine Brela
  • kontrola čistoće mjesta i rada komunalnog poduzeća “Greben d.o.o.” s posebnim naglaskom na turističku sezonu
  • komunalno redarstvo stoji na raspolaganju građanima u svim slučajevima nepoštivanja komunalnog reda
  • u turističkoj sezoni intezivna je i suradnja s turističkom zajednicom općine Brela u smislu interventnih djelovanja u turističkoj sezoni

kordinacija i kontrola rada pauk, spasilačke, parking službe i održavanja kulturnog ljeta tijekom turističke sezone.

OBAVIJESTI I UPOZORENJA GRAĐANIMA

  • SEZONSKA ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Podsjećamo građane općine Brela da je odlukom Općinskog vijeća zabranjeno izvođenje građevinskih radova u periodu od 15. svibnja do 15. listopada.

U periodu kada su građevinski radovi dozvoljeni izvođači su dužni sve slučajeve zauzimanja javno prometnih površina i ometanja prometa prijaviti u Općinu Brela, komunalnom redaru najkasnije 24 sata prije izvođenja radova.

  • ODVOJITE OBORINSKU ODVODNJU OD KANALIZACIJE

U prvom biltenu upozorili smo građane da svoju oborinsku odvodnju (kišnicu)odvoje od kanalizacijskog sustava jer se za vrijeme većih oborina događa da isti bude preopterećen pa dolazi do iskakanja šahti i izlijevanja kanalizacije.

Stoga još jednom upozoravamo građane, ukoliko to do sada nisu učinili da odvoje svoj sustav oborinske odvodnje od kanalizacijskog. Vodovod d.o.o. već je započeo s ispitivanjem kanalizacije i traženjem ilegalnih priključaka protiv kojih će biti podnesene prekršajne prijave.

  • ZABRANA VOŽNJE I VIDEO NADZOR ŠETNICE

Vožnja motora i skutera po šetnici za vrijeme turističke sezone jedan je od problema koji se povlači godinama. Bez obzira na učestale akcije policije koje su često puta rezultirale privođenjem vozila i visokih kazni, problem se i dalje pojavljuje i nije do kraja riješen.

Stoga pozivamo prvenstveno djecu koja se vozaju po šetnici kao i njihove roditelje da ih upozore da to ne čine za vrijeme turističke sezone, jer time izravno uništavaju turizam od kojeg svi mi posredno ili neposredno živimo. Potvrda toga jesu svakodnevne primjedbe gostiju hotelima Brela i turističkoj zajednici.

Ove sezone bit će postavljen i dodatni video nadzor šetnice u svrhu praćenja stanja na šetnici i lakše identifikacije počinitelja.

  • ZABRANA ŠETNJE PASA PO PLAŽI

Nije dozvoljeno, niti je higijenski izvoditi pse u šetnju po plažama ni za vrijene sezone niti u zimskom periodu. Plaže su mjesto gdje ljudi i djeca svojim tijelima imaju izravan kontakt sa podlogom, stoga nije higijenski da psi šetaju i obavljaju nuždu na istim površinama.Molimo vlasnike da uoče table koje su postavljene kao upozorenje te ih se i pridržavaju.

  • ČUVAJMO VLASTITU IMOVINU

U našem prvom biltenu upozorili smo roditelje da zbog učestalih razbijanja betonskih koševa, klupa i sličnih vandalskih istupa ukažu svojoj djeci da time uništavaju vlastitu imovinu i troše vlastiti novac.

Nadamo se da ćemo i ubuduće čuvati društvenu imovinu i prijavljivati svaki pokušaj oštećenja.

Komunalstvo

Nepropisno odbačeni otpad

Za prijavu ilegalno odbačenog otpada potrebno je popuniti kratak obazac.

Popunjen obrazac prijave potrebno je poslati na:
Adresu Općine Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela,
ili na e-mail adresu:  redarstvo@opcina-brela.hr

SPREČAVANJE DIVLJIH DEPONIJA SMEĆA

Zbog sanacije divljih deponija te sprečavanja nastanka novih divljih odlagališta otpada, Općina Brela ovim putem poziva sve pravne i fizičke osobe da po saznanju prijave postojeće, ilegalno odlagalište ili novonastalo odlagalište otpada.

Za prijavu ilegalno odbačenog otpada potrebno je popuniti kratak obrazac. Uz obrazac možete poslati i fotografiju. Popunjen obrazac prijave potrebno je poslati na adresu Općine Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21322 Brela, ili na e-mail adresu:  redarstvo@opcina-brela.hr

Skip to content