OPĆINA BRELA

ODLUKE

OPĆINSKE ODLUKE

Odluka o proglašenju dana 22. lipnja 2024.godine sajamskim danom na području Općine Brela

Odluka o usvajanju analize upravljanja kom infrastrukturom

ODLUKA o dodjeli sredstava redovnim studentima s područja Općine Brela za nabavu laptopa

Odluka o proglašenju sajamskih dana na području Općine Brela

Odluka o izradi UPU groblja Naret u Brelima

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu Urbanističkog plana uređenja groblja Naret u naselju Gornja Brela

Odluka o dodjeli stipendijastudentima na području Općine Brela za akademsku godinu 2022./2023.

Odluka o davanju ovlaštenja

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja groblja Naret, Brela Gornja 01.04.2022.

Odluka o odabiru projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Brela za 2021. godinu i visini financijske potpore

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPUO Brela

ODLUKA O POREZU NA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINA OPĆINE BRELA PP P

Odluka o lokalnim porezima Općine BRELA

Odluka o odabiru projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Brela za 2019. godinu i visini financijske potpore

Odluka o odabiru projekata i manifestacija od interesa za opće dobrokoje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Brela za 2018. godinu i visini financijske potpore

Odluka o dodjeli stipendija studentima na području Općine Brela za akademsku godinu 2017./2018.

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Brela za razdoblje 2018.-2022. godine na okoliš

O D L U K A o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu bagatelne nabave: Usluge provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Brela tijekom 2015.

ODLUKA o početku, pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti: Usluge provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Brela tijekom 2016. godine

Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-financiranje-politickih-stranakau-2014-godini

Odluka o raspolaganju nekretninama 2015

Skip to content