Skip links

Kontakti


Otvori veću kartu

Općina Brela

Trg žrtava Domovinskog rata 1
21 322 Brela

Uredovno vrijeme: radnim danom

od  7:30 do 15:30 sati

Tel: 00385 21 618 561
Fax: 00385 21 618 331
e-mail: opcina-brela@st.t-com.hr

Mjesni odbor Brela Gornja

Cesta Domovinskog rata 38/1
21 255 Zadvarje

Tel/fax: 00385 21 729 077
e-mail: brela_gornja@net.hr

Turistička zajednica općine Brela

Trg Alojzija Stepinca B.B.
21 322 Brela

Tel: 00385 21 618 455
Fax: 00385 21 618 337
e-mail: tz-brela@st.t-com.hr

Uredovno vrijeme:
8-21 svaki dan (ljeto)
8-15 pon. – petak (zima)

E-mail adresar

Načelnik općine: Stipe Ursić nacelnik@opcina-brela.hr

Predsjednik Općinskog vijeća Toni Škrabić  vijece@opcina-brela.hr

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela: Viktor Mužinić procelnik@opcina-brela.hr

Viši stručni suradnik: Katija Bašić Marić  vssuradnik@opcina-brela.hropcina-brela@st.htnet.hr

Stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Viktor Puljak  juo@opcina-brela.hr

Referent za upravno-administrativne poslove: Ivica Ivanac tajnistvo@opcina-brela.hr

Stručni suradnik za ekonomsko-financijske poslove: Ante Kristić porezi@opcina-brela.hr

Računovodstveni referent: Matko Ursić blagajna@opcina-brela.hr

Računovodstvo Josip Batošić racunovodstvo@opcina-brela.hr

Referent-Komunalni redar: Neven Šošić  redarstvo@opcina-brela.hr

Prometni redar: Dragan Bolović prometno@opcina-brela.hr

 

 

Korisni kontakt podaci:

Stožer civilne zaštite: tel. +385 91 725 7724

e.mail:  cz.brela@gmail.com

 

kontakti_opcina_brela

Ova stranica koristi kolačiće radi unaprijeđenja korisničkog iskustva.
Skip to content