OPĆINA BRELAKONCESIJE

Koncesije

2023 godina

  • Koncesije za pomorsko dobro
  • Korištenje javnih površina
Koncesije 2023.

KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU ZA 2023. GODINU

KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2023. GODINU

Koncesije

2022 godina

  • Koncesije za pomorsko dobro
  • Korištenje javnih površina
Skip to content