OPĆINA BRELA

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Greben Brela

Komunalne djelatnosti u Općini Brela obavlja trgovačko društvo Greben Brela d.o.o. za komunalne djelatnosti. 100% vlasnik i osnivač društva je Općina Brela. Društvo djeluje od 1996. godine kada je i upisano u sudski registar.

Osnovne djelatnosti društva su:
• Prikupljanje, prijevoz i deponiranje otpada
• Održavanje čistoće
• Održavanje javnih površina
• Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
• Djelatnost održavanja javne rasvjete
• Prijevoz za vlastite potrebe
• Sitni mehaničarsko-bravarski radovi i popravci
• Građevinski radovi manjeg obima
• Usluge na javnim parkiralištima
• Privez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

Osoba ovlaštena za zastupanje društva je direktor društva. Direktor društva zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Direktor društva bira se na mandatno razdoblje. Direktor društva od 10. veljače 2014. je Petar Pervan, dipl. inf.
Greben Brela d.o.o. zapošljava 17 stalnih zaposlenika. Prema sistematizaciji iz travnja 2015. to su: rukovoditelj računovodstva, računovodstveni referent, blagajnik, voditelj javne čistoće i građevinskih poslova, voditelj voznog parka i tehničko-servisnog pogona, voditelj lučice, građevinski djelatnik (2 zaposlenika), vozač, djelatnik javne čistoće (4 zaposlenika), električar, grobar i nadzornik.
Pored stalnih zaposlenika, Greben Brela d.o.o. dodatno u ljetnom razdoblju sezonski zapošljava voditelja parking službe i djelatnike na parkingu za potrebe rada parking službe, te veći broj djelatnika javne čistoće za potrebe prikupljanja otpada, čišćenja i održavanja javnih površina.

Kontakt podatci:
Greben Brela d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Trg žrtava Domovinskog rata 1
21322 Brela
OIB: 35127907914
tel-fax: 021/618-556
e-mail: grebenbrela@gmail.com
https://greben-brela.hr/

Skip to content