REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  BRELA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KOMUNALNO REDARSTVO
Brela, 13. svibnja  2020..
   O B A V I J E S T

Temeljem Odluke o komunalnom redu Općine Brela „Glasnik službeno glasilo Općine Brela 08/17“ odnosno članka 14 i 15  navedene odluke ovim putem obavještavamo sve vlasnike kojim imaju vrtove, maslinike, ukrasno ili ogradno bilje odmah uz javno-prometne površine, ulice ili vatrogasne putove da su dužni do 31. svibnja ukloniti sve grane, dijelove živice i sve zelenilo koje ulazi u prostor javno-prometnih površina ili vatrogasnih putova zbog preglednosti, sigurnosti i prohodnosti za sva vozila, a naročito za komunalna vozila, hitnu pomoć i vatrogasna vozila.

Ukoliko ne postupite temeljem ove obavijesti, navedeno će uraditi djelatnici komunalnog poduzeća „Greben Brela d.o.o.“ i DVD Brela, a sve o trošku vlasnika ( članak 158  i 159  Odluke o komunalnom redu Općine Brela „Glasnik službeno glasilo Općine Brela 08/17“.

Skip to content