Javna rasprava održat će se u vremenu od 22. srpnja do 05. kolovoza 2020. godine

U vrijeme trajanja javne rasprave plan će biti izložen na javni uvid u opčinskoj vijećnici i općinskoj web stranici na linku:

IZMJENE I DOPUNE PPUO BRELA

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju u utorak 28. srpnja 2020. godine u 17:00 sati

pisana mišljenja , prijedlozi i primjedbe za vrijeme javne rasprave dostavljaju se poštom na adresu Općine Brela ili mailom na adresu: opcina-brela@st.t-com.hr

Sve dodatne informacije biti će dostupne na internet stranicama Općine Brela www.opcina-brela.hr

OBJAVA JAVNE RASPRAVE-dodatne informacije

 

 

Skip to content