Nakon pripremnih radova završeno je asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste prema krajnjem zapadnom dijelu naselja Brela – Jakiruši. Bio je to jedan od najlošije održavanih dijelova cesta na području općine Brela. U istom obuhvatu radova asfaltiran je i makadamski put na krajnjem zapadu.

Radovi asfaltiranja su se odvijali u dvije faze, prva je bila postavljanje pripremnog sloja koji je izravnao postojeća ulegnuća i oštećene dijelove ceste zatim su podignuti metalni okviri postojećih šahti vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te je konačno postavljen završni sloj. Ukupna dužina uređenog dijela ceste je 500 m zajedno s makadamskim dijelom koji je dug 70 m, ukupna debljina asfaltnog sloja je 10 cm. Radove su izvele Županijske ceste d.o.o. u dogovorenom roku.

Nakon asfaltnih radova u svrhu zaštite ceste planira se postaviti zaštitni betonski rubnjak i na pojedinim dijelovima nogostup. Nakon ovih radova općina Brela će nastaviti sa uređivanjem najkritičnijih dijelova nerazvrstanih cesta na svom području.

[isotope_gallery id=”1249″]

Skip to content