Nakon provedene rasprave o pristiglim zahtjevima Vijeće za dodjelu koncesijskoj odobrenja izdalo je  slijedeće

Suglasnosti

 1. Šošić Marin i Mihaela- Plaža Dugi rat, zona B, ležaljke kom. 30, suncobrani kom.20.
 2. Leo Malkić, Plaža Berulia, zona B, ležaljke kom 20, suncobrani kom. 10.
 3. Mario Čuljak- Plaža Soline, vodene lopte kom 2.
 4. U.O. „Obala“ – max. dva stola ispod pripadajuće terase, označiti će se i premjerit od strane Općine Brela.
 5. „Soline tours“- pripadajuća terasa objekta.
 6. Marko Karlo Medić- Plaža ispred „Arce“- zona A, 20 kom. ležaljki, 10 kom. suncobrana.
 7. Mate Ivanac- Plaža Berulia, zona C, 20 kom. ležaljki, 10 kom. suncobrana.
 8. Boris Đokanović- Plaža Berulia, zona D, 30. kom ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 9. Obrt za turizam „Val“- Plaža Berulia, zona E, 30 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana i 3 kom. pedalina.
 10. Sokol Jozip- Plaža Dugi rat, zona D, ležaljke 30 kom, suncobrani 20 kom.
 11. Čuljak Marina- Plaža Maestral, zona B, ležaljke kom 30 , suncobrani kom. 20.
 12. Dijana Škrabić- Plaža ispred „Arce“, zona B, 20 kom. ležaljki, 10 kom. suncobrana.
 13. Obrt „Luvia“ vl. Škrabić Ivana- Plaža Dugi rat, zona E, 30 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 14. U.O. „Maja“ – Plaža Soline, zona C, 40 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 15. Toni Staničić- Plaža Soline , zona D, 40 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 16. Dean Ravlić- Plaža Soline, zona A, 40 kom. ležaljki, 30 kom. suncobrana.
 17. Ivica Jakir- Plaža Jakiruša, zona A, 20. kom ležaljki, 10 kom. suncobrana, 2 kom. pedalina
 18. Dražan Bekavac- Plaža Maestral, zona C, 30 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 19. U.O. „Vuko“- Plaža Maestral, zona A, 30 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 20. T.O. „Mola“- Plaža Dugi rat, zona A, 30 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 21. Josip Sokol- Plaža Berulia, zona A, 20 kom. ležaljki, 10 kom. suncobrana.
 22. Petar Medić- Plaža Dugi rat, zona C, 30 kom. ležaljki, 20 kom. suncobrana.
 23. U.O. „Mačić“- pripadajuća terasa objekta, ležaljke 20 kom. , ispred objekta iz 21.00 sati.
 24. Obrt „Drli Lili“ – Plaža Podcrkavlje, štand sa plažnim rekvizitima, škrinja za sladoled kom. 1
 25. Goran Čuljak- ambulantna prodaja kukuruza, od Berulie do Jakiruše.
 26. U.O. „Guliver“- pripadajuća terasa objekta, 20 ležaljki ispred objekta iza 21.00 sati.
 27. Stipe Josipović- nasip ispred hotela „Soline“, masaža.
 28. Obrt „Popaj“- iznajmljivanje sredstava, gliser 98 MA, brodica 616 MA, vodeni  skuter 617 MA, vodeni skuter 618 MA.
 29. “Sisi“ d.o.o. – pripadajuća terasa objekta.
 30. U.O. „Bariša“- vodeni skuter 679 MA- plaža Berulia, vodeni skuter 670 MA; 408 MA;439 MA te gliser 488 MA; 678 MA- lučica „Soline“
 31. Obrt „Kika“- iznajmljivanje sredstava skuter kom 2- 211MA,649 MA, gliser 209 MA, brodica 484 MA; 483 MA te gliser za padobran 555 MA.
 32. Robert Šošić- nasip ispred hotela „Soline“ za zabavno rekreacijski sadržaj.
 33. U.O. „Plima“- pripadajuća terasa objekta
 34. U.O. „Waikiki“- pripadajuća terasa objekta.
 35. U.O. „Gušti“- pripadajuća terasa objekta.
 36. Z.U.O. „Mul“- pripadajuća terasa objekta.
 37. U.O. „Sirena“- pripadajuća terasa objekta.
 38. U.O. „Arca“- pripadajuća terasa objekta.
 39. Ljubica Jakša- Nasip ispred hotela „Soline“- zabavni sadržaji
 40. „Adventure Dalmatia“- plaža „Jakiruša“ – iznajmljivanje sredstava-  izleti kajacima.
 41. Kajak Brela d.o.o. – ispred hotela Brela, zona F, 9 kom. kajaka.
 42. U.O. „Čipo mare“ – plaža Soline, zona B, 4 kom. pedalina.
 43. U.O. „Sotir“ vl. Vidoslav  Šošić, 2 brodice Lučica Soline, 1 brodica Dugi rat.
 44. Tomislav Selak- prodaja krafni i štrudela  od Jakiruše do Kamena Brela.
 45. Šošić Marko- plaža Šćit, stalak za prodaju suvenira, bicikle kom. 4, škrinja za sladoled kom.1
 46. Marko Marušić- plaža Berulia, škrinje za sladoled kom.2, brodice kom 2.
 47. U.O. „Stari porat“- pripadajuća terasa objekta.
 48. Nataša Radić- plaža Dugi rat – masaža.
 49. Marko Čolović- plaža Berulia- masaža
 50. Obrt „Molaj me“ – brodice kom 2. ispred „Primorke“, brodica kom.1 pozicija Dugi rat.
 51. “Ulterius“ d.o.o. – Aqua park plaža Berulia.
 52. Martina Vajsarova- Aqua park – ispod hotela „Soline“
 53. T.O. „Cele“ vl. Ante Jerčić- plaža „Berulia“ štand za voće i povrće, škrinja za piće kom.1

Nakon razmatranja pristiglih molbi odbor  za odlučivanje o javnoj površini je donio je slijedeće suglasnosti:

 1. U.O. „Katarina“- ugostiteljski objekt i bašta lokacija hotel „Brela“
 2. „Anacardium“ d.o.o.- štand za suvenire privatna površina
 3. Viktor Gojkić- štand privatna zemlja
 4. Božidar Šošić- štand i prodaja sladoleda, , kiosk i masaža privatno bez prodaje bezalkoholnog pića.
 5. Ivo Vuletić- prodaja bresaka pored „Studenca“ u solinama.
 6. Ividonka Utrobičić- štand za prodaja proizvoda ( vino, rakija..)
 7.  Tomislav Medić- stol za izradu razglednica
 8. T.O. „Ines“- štand za voće i povrće ispred kuće „Kazda“
 9. T.O. „Brela 1“- štand za prodaju plažnih rekvizita ispred vile „Primorka“
 10. „Kolan Z“- štad za prodaju nakita  ispred pošte.
 11. „Venatus“ d.o.o. iz Orebiča za postavljenje aparata za zabavne igre.
 12. Marin Pupačić- štand za prodaju voća i povrća.
 13. Anamarija Ivanac i Antonia Puljak- štand sa suvenirima
 14. Luka Carić- za prodaju proizvoda od lavande.
 15. Ante Dujmović- štand za prodaju voća i povrća.
 16. T.O. „Buće“- kućica otvorenog tipa za prodaju plažnog asortimana ispred hotela Brela.
 17. T.O. „Luce mala“- štand za prodaju suvenira ispod hotela „Maestral“
 18. Damira Brkulj- aparat za pečenje palačinki.
 19. U.O. „Rosa“- štand za pečenje palačinki..
 20. T.O. „Ananas“- kiosk za prodaju voća i povrća- Kričak
 21. Nina Bekavac- stol za izradu Tatoo.
 22. U.O. „Katara“- reklamni pano tabla
 23. Alexander- slikanje portreta ispod Berulie.
 24. Obrt „Bariša“- reklamna tabla .
 25. Obrt „Skalar“- reklamna tabla.
 26. Obrt „Nautilus“- reklamna tabla.
 27. U.R.O. „Gušti“- reklamna tabla.
 28. „Galinac kod Stipe“- reklamna tabla.
 29. Obrt za usluge „AŠ“- reklamna tabla.
 30. Obrt „Kun kun ka“- štand za prodaju plažnog programa
 31. Marko Žamić- tabla reklamna ispred vlastitog objekta.
 32. Davor Grabovac- reklamni pano.
 33. Vidoslav Šošić- reklamni pano.
 34. „Oluja“ vl. Jurica Šošić- dvije reklamne table.
 35. Obrt“Molaj me“ vl. Vedran Šošić- reklamna tabla kom 2.
 36. U.O. „Vir“- reklamna tabla.
 37. Alen Buljubašić- reklamna tabla.
 38. Hari Jadrić- za obavljanje taxi službe
 39. Hrvoje Soldo- za obavljanje taxi službe
 40. Nikola Mrnjavac- za obavljanje taxi službe
 41. U.O. „Nikolina“- štekat ispred objekta.
 42. Bosiljka Medić- škrinja za sladoled kom.1  i bezalkoholno piće kom.1 zapadna strana Dugi rat.
 43. Objekt brze prehrane „Tip top“ – štekat za kiosk, aparati za sladoled kom.2 i  aparat za točene napitke kom. 1 isključivo pored objekta ne na šetnicu.
 44. Jozipović Ana – štand za prodaju domaćih proizvoda centar ispred supermarket Optima.

#todo – FOTOGALERIJA!

Skip to content