Javno izlaganje Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brela održano je 22. kolovoza 2016. Godine u Općinskoj vijećnici Općine Brela. Uvodno obrazloženje Ciljanih izmjena plana dao je Općinski načelnik Stipe Ursić, a  plan je izlagala voditeljica izrađivača Plana „Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o.“ Terezija Mirković Berković, dipl.ing.arh.  koja je ujedno odgovorila na pitanja nazočnih. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 26. kolovoza 2016.

Skip to content