Javno izlaganje prvih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brela održano je u petak 10. veljače 2017. godine od 10 do 12 sati u športskoj dvorani Osnovne škole dr. Franje Tuđmana na Kričku u Brelima. Pred oko pedesetak nazočnih zainteresiranih građana i vlasnika nekretnina, na koje se plan odnosi, uvodnu riječ dao je Općinski načelnik Stipe Ursić. Voditeljica izrade nacrta prijedloga plana  Terezija Mirković-Berković, dipl. ing. arh. i Nikola Adrović, mag.ing.aedif. od strane izrađivača plana Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o., izložili su prijedlog plana za drugu, ponovnu javnu raspravu, davali pojašnjenja te odgovarali na niz postavljenih pitanja građana.

Skip to content