Općinski načelnik Stipe Ursić je u Općini Brela dana 17. listopada 2019. godine potpisao Ugovor s izvođačem građevinskih radova za izgradnju dječjeg vrtića Anđeo čuvar koji će se graditi na lokaciji Kričak u naselju Brela. U ime izvođača radova građevinske tvrtke A3 d.o.o. iz Splita Ugovor je potpisao predstavnik Dario Koroušić, tehnički direktor. Cijena radova izgradnje bez PDV-a iznosi 7,9 mil. kuna, od čega je 6,7 mil kuna financirano iz EU fondova. Početak građevinskih radova planira se krajem listopada 2019.

Skip to content