Na sjednici Općinskog vijeća Općine Brela usvojene su Prve izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brela. Postupak prvih izmjena i dopuna započeo je Odlukom o izradi iz 2011. godine. Tako je nakon više od pet godina koliko je trajao postupak završen još jedan projekt u čijem su  postupku donošenja osim prethodne rasprave koja je održana 2012.  godine, održane tri javne rasprave : prva koncem 2012., ponovna 2015. i druga ponovna početkom 2017. godine. Konačno u travnju 2017. godine su dobivena sva potrebna mišljenja i suglasnosti te je 19, travnja  sazvana sjednica Općinskog vijeća, posljednja u ovom mandatu, na kojoj je plan usvojen jednoglasno. Glavni razlozi prvih izmjena i dopuna bila su usklađivanja sa zakonom o Prostornom uređenju i Zakonom o gradnji koji su se od donošenja plana 2008. mijenjali više puta te usklađenja sa Zakonom opostupanju s nelegalno izgrađenim zgradama ii Županijskim prostornim planom koji je također doživio promijene. Na tri javne rasprave temeljem očitovanja javnopravnih tijela i primjedbi građana plan je doživio manje korekcije u tekstualnom i grafičkom dijelu. Nakon objave u „Glasniku“ službenom glasilu Općine Brela plan će stupiti na snagu i biti će objavljen na službenim stranicama Općine Brela.

Skip to content